• Wiadomości podstawowe

    • Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001572 pt.: "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją" jest mikroprojektem   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

     Wniskodawcą jest Gmina Jejkowice, jednostką realizującą - Zespół Szkolno-Przedszkolny

     Budżet mikroprojektu to 9052,00 EUR (całkowite wydatki kwalifikowalne), z czego 7694,20 EUR było dofinansowanie z EFRR.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach
   • zsp@jejkowice.pl
   • 32 4302562
   • 44-290 Jejkowice ul. Głowna 42
 • Galeria zdjęć

  • Wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej kl II
  • Klasy III w Dusznikach Zdroju
  • Dyplomy
  • "Malinki"
  • Wycieczka na Szyndzielnię
  • Mistrzostwa w Szachach
  • rozpoczęcie
  • Martyna
  • Piknik rodzinny klasy 2b
  • XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY - FILMOWE INTERPETACJE BAŚNI
  • Dzień Służby Zdrowia
  • "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją" - warsztaty wielkanocne w Czechach