• Informacja o szkole

    •                                                                 

      

      

     Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego  jest szkołą publiczną. Mieści się w Jejkowicach przy ulicy Głównej 42. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jejkowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nas szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego jest mgr Anna Porwoł, wicedyrektorem mgr Jolanta Czylok.

     Szkoła ma za zadanie dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, przygotować go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie, do bycia uczciwym człowiekiem, zapewnić solidne podstawy do dalszej edukacji.

     Edukacja Zdrowotna jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Szkoła powinna dbać o zdrowie uczniów. Poprzez przekazywanie dzieciom wiedzy o zdrowiu, kształtowanie umiejętności i postaw sprzyjających zdrowiu, można pomóc im w prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz pracy.

     Nasze osiągnięcia:

      2003 roku realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie,

     2006 roku Zielony Certyfikat I Stopnia

      2009 rok Certyfikat- Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

     2011 po raz pierwszy otrzymaliśmy Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie

      

     Działania w ramach realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie:

     • zajęcia z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i in. specjalistami dot. właściwego gospodarowania czasem wolnym (planowanie czasu przeznaczonego na naukę i wypoczynek), właściwego odżywiania (otyłość, jedzenie śmieciowe, zdrowe przekąski), zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna), prawidłowych relacji rówieśniczych, kształtowania prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich,
     • zajęcia profilaktyczne- przeciwdziałanie uzależnieniom (cyberprzemoc, używki, dopalacze), edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych postaw w sytuacji zachęcania do stosowania używek, jak skutecznie odmawiać, kształtowanie postaw asertywnych i empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych,
     • organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej i sks z elementami profilaktyki (współpraca z GOPS)
     • zajęcia w klasach II Mały ratowniczek,
     • zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia z higienistką szkolna i lekarzem (zadania do rywalizacji szkolnej „Klasa na 102”), fluoryzacja,
     • cykliczne spotkania z rodzicami z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych- m.in. dopalacze, uzależnienie od komputera, komórki, otyłość, zachowania agresywne,
     • zajęcia dla uczniów z problemami np. z zachowaniem – zajęcia z pedagogiem i socjoterapeutką, w zależności od potrzeb,
     • kształcenie specjalistów niosących pomoc uczniom z spe- surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjaliści z zakresu diagnozy i terapii pp, pedagog specjalny,
     • szkolenia dla kadry pedagogicznej i personelu z zakresu pierwszej pomocy, Niebieskiej Karty, ochrony danych osobowych, itp.
     • organizacja zajęć z zakresy etyki,
     • organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, kół zainteresowań (na podstawie potrzeb zgłoszonych przez uczniów i rodziców – ankieta na koniec roku szkolnego), zajęcia biblioteczne  Cała Polska czyta dzieciom,
     • organizacja zajęć (zgodnie z potrzebami) z Ogniska Pracy Pozaszkolnej: taneczne, wokalne, instrumentalne, plastyczne, dziennikarskie

      

     Plan Pracy Szkoły Promującej Zdrowie  

      

     Plan_Pracy_Promocji_Zdrowia.doc

      

      

     Raporty- Szkoła Promująca Zdrowie 

      

     Raport_2012-2013.doc

     Raport_2013-2014.doc

     Raport_2014-2015.doc

     Raport_2015-2016.doc

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach
   • zsp@jejkowice.pl
   • 32 4302562
   • 44-290 Jejkowice ul. Głowna 42
 • Galeria zdjęć

  • Wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej kl II
  • Klasy III w Dusznikach Zdroju
  • Dyplomy
  • "Malinki"
  • Wycieczka na Szyndzielnię
  • Mistrzostwa w Szachach
  • rozpoczęcie
  • Martyna
  • Piknik rodzinny klasy 2b
  • XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY - FILMOWE INTERPETACJE BAŚNI
  • Dzień Służby Zdrowia
  • "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją" - warsztaty wielkanocne w Czechach